เทวดา

                                                                  พระนารายณ์

                                                                   rama1.jpg

พระนารายณ์ พระมเหสักขเทวราช สีกายดอกตะแบก สี่กร
พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ ตามคัมภีร์ปุราณะกล่าวว่า พระอิศวร เป็นผู้สร้างพระนารายณ์ เพื่อจะได้มาเป็นผู้ช่วยสร้างสวรรค์และโลกมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะทำเองได้ จึงนำหัตถ์ซ้ายมาลูบหัตถ์ขวา และได้บังเกิดเป็นพระนารายณ์ขึ้น มีพระนามเรียกขานจากความแตกต่างกันตามสภาวกาล เช่น อนันตะ ( ไม่สิ้นสุด ) จตุรภุช ( ผู้มีสี่กร ) มุรานิ ( ผู้เป็นศัตรูแห่งมุระ ) โคบาล ( ผู้เลี้ยงวัว ) นระ( ผู้ชาย )นารายณ์ ( ผู้ที่เคลื่อนที่ไปทางน้ำ ) ปัจจายุทธ (พระผู้มีอาวุธ 5 อย่าง )มโหทร กฤษณะ โควินทะ ชลศายิน ( ผู้ประทับเหนือสายน้ำ ) พระพิษณุหริ อนันตไศยน ( ผู้นอนบนแท่นอนันตนาคราช )ลักษมีบดี ( พระสวามีของพระนางลักษมี )เกศวะ ( ผู้มีผมอันสวยงาม ) กิรีติน ( ผู้สวมมงกุฎ )
การอวตาร ของ พระนารายณ์ ทั้ง 10 ปาง มีดังนี้คือ
ปางที่ 1 วราหาวตาร ( เป็นหมูเผือกมีเขี้ยวเพชร ปราบหิรัณยักษ์ )
ปางที่ 2 กุรมาวตาร ( เป็นเต่าทอง เพื่อปราบอสูรมัจฉา )
ปางที่ 3 มัตสยาอวตาร ( เป็นปลากรายทอง ชื่อ ศผริ ช่วยน้ำท่วมโลก )
ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร ( ลักษณะกายเป็นครึ่งสิงห์ ปราบหิรัณยกศิปุ )
ปางที่ 5 ทวิชาวตาร ( วามนาวตาร )(เป็นพราหมณ์แคระ เพื่อช่วยเหลือพระอินทร์ที่ต่อสู้กับอสูรตนหนึ่งที่มีนามว่า พลี ที่ ได้ยกทัพมาตีเมืองสวรรค์)
ปางที่ 6 มหิงสาวตาร (เป็น ควายไปจัดการสังหารอสูรพรหมตนหนึ่ง ที่บังอาจเนรมิตกายเป็นมหิงสาเข้าไปขวิดเขาพระสุเมรุของพระอิศวร )
ปางที่ 7 อัปสราวตาร ( เป็นนางอัปสร ร่ายรำหลอกล่อนนทก ตอนนนทกได้รับประทานนิ้วเพชร จากพระอิศวร )
ปางที่ 8 รามาวตาร ( เป็นพระราม โอรสท้าวทศรถ กรุงอยุทธยา มาปราบท้าวราพนาสูร หรือ ทศกัณฐ์ )
ปางที่ 9 กฤษณาวตาร ( เป็นพระกฤษณะ เพื่อปราบอสูร กังสะ ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระปิตุลาของพระกฤษณะ )
ปางที่ 10 กัลกยาวตาร ( เป็นมนุษย์ มีนามว่า วีรบุรุษขี่ม้าขาว เพื่อปราบเหล่าร้ายที่มีมากมายในโลกมนุษย์ )

             พระนารายณ์ประทับอยู่ ณ กระเษียรสมุทร มี สี่กร ทรง สังข์ คทา จักร ศร มีเหสี ฝ่ายขวาชื่อ พระลักษมี ฝ่ายซ้าย ชื่อ พระศรี มีกุมารที่เกิดจากประทุมเกสรในอุทรแล้วนำไปถวายพระอิศวร เรียกว่านัดดาพระศุลี ชื่อ อโนมาตัน เป็นปฐมกษัตริย์ กรุงอยุทธยา
เมื่อหิรันตยักษ์ คิดกำเริบม้วนแผ่นดินทั้งสามทวีป เหาะลงไปยังบาดาล แปลงกายเป็นสุกร ไปขวิดหิรันตยักษ์จนตาย แล้วขวิดเอาแผ่นดินมาไว้ยังที่เดิม
เมื่อนนทกได้รับพรจากพระอิศวรให้มีนิ้วเป็นเพชรได้ไปฆ่าเทวดาล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ได้แปลงกายเป็นนางอัปสร ไปยั่วยวนและหลอกให้ร่ายรำตาม จนถูกนิ้วเพชรชี้เข้าหาตัวเอง แล้วฆ่าตาย สาปให้ลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์
                     ได้วางแผนลวงทศกัณฐ์ที่คิดกำเริบของพระอุมาภควดีไปให้นำมาส่งคืนและขอนางมณโฑไปแทน
                  เมื่อพระอิศวรได้รับเรื่องจากพระฤษีกไลโกฎเพื่อเชิญให้อวตารลงไปเพื่อปราบ   ยุคเข็ญ ก็รับจะอวตารลงมาพร้อมกับพระลักษมี แต่ได้ท้วงว่า
                  ปางนี้อสูรหมู่ยักษ์               เรืองฤทธิ์สิทธิศักดิ์มหิมา
        จะขอคทาเพชรจักรา                    ทั้งมหาสังข์ทักษิณาวัฎ
        กับนาคอันเป็นบัลลังก์ทรง          ไปเกิดร่วมวงศ์พงศ์กษัตริย์
       ในมหานครจักรพรรดิ                    กำจัดอาธรรม์อันธพาล
       ขอทั้งองค์พระลักษมี                    ชนนียอดโลกสงสาร
       กับเทวาไปเป็นบริวาร                    จะได้ช่วยสังหารกุมภัณฑ์ ฯ
พระอิศวรได้ฟัง จึงได้จัดบริวารให้
               ยุคนี้ก็แจ้งมาแต่ก่อน               ว่าโลกจะเดือดร้อนไปภายหน้า
       จึงจัดฝูงเทพโยธา                            ไปคอยช่วยเข่นฆ่าราวี
       ล้วนกำเนิดเกิดในประยูรวงศ์           พงศ์พระยาพานรเรืองศรี
       ทั้งชมพูขีดขินธานี                            แต่ละคนย่อมมีปรีชาชาญ
      เจ้าไปเถิดเกิดเป็นกษัตริย์                สุริยวงศ์จักรพรรดิมหาศาล
      ทรงนามพระรามอวตาร                    ในสถานกรุงศรีอยุทธยา
     จักรเป็นพระพรตยศยง                      ถัดองค์พระนารายณ์เชษฐา
     ฝ่ายสังข์บัลลังก์นาคา                        เป็นพระลักษณ์อนุช
    อันซึ่งคทาวราวุธ                                 เป็นพระสัตรุดชาญสมร
    องค์พระลักษมีบังอร                         ไปเกิดในนครลงกา
    ชื่อว่าสีดานงลักษณ์                           เป็นบุตรทศพักตร์ยักษา
   จงไปศรีสวัสดิ์วัฒนา                           อย่ามีโรคาเภทภัย ฯ
พระนารายณ์ ได้อวตารลงมาเกิดเป็นโอรสของท้าวทศรถแห่งกรุงอยุทธยากับนางเกาสุริยา มีนามว่าพระราม มีความหมายว่า น่ารัก กายสีเขียวดอกตะแบก เหมือนรัศมีของพระนารายณ์
 

                  

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: